LabQuest - advies, projecten en interim-management voor laboratoria

Deskundigheid

Deskundigheid van LabQuest

Dick van den Berg vormt de spil van LabQuest. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring, opgedaan in zowel Onderzoeks- als Test-laboratoria. Door de verschillende posities die hij heeft bekleed, van analist tot manager, kent hij het laboratorium in al zijn facetten, en weet hij mensen en processen optimaal op elkaar af te stemmen. Hij is inhoudelijk deskundig op het gebied van Microbiologie.

LabQuest beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk aan deskundigen op verschillende gebieden.

 “Het grootste kapitaal van een laboratorium bestaat uit de mensen die met hun kennis en ervaring de belangrijkste basis vormen voor een goed lab.  De onderliggende laboratorium- processen zijn ondersteunend en kunnen per lab verschillend zijn.  Een lab kan pas echt efficiënt werken wanneer beide op elkaar worden afgestemd.”

Curriculum vitae:

Dick van den BergDick van den Berg is geboren op 8 februari 1963 in Delft. Hij heeft na zijn VWO- en HLO-opleiding enkele jaren gewerkt als onderzoeks-analist bij de vakgroep microbiologie aan de TU Delft. Daarna heeft hij de studie scheikunde aan de Universiteit Leiden gevolgd waar hij is afgestudeerd in de richting biochemie. Vervolgens is hij in 1996 gepromoveerd op het onderwerp “Productie van exo-polysacchariden door Lactobacillus sake”, uitgevoerd bij het Unilever Research Laboratorium in Vlaardingen.

Na zijn promotie heeft hij gedurende 2 jaar als projectleider gewerkt bij TNO-Voeding in Zeist, en vervolgens 2 jaar bij NIZO food research als accountmanager en werkgroepleider voor toepassingsgericht biotechnologisch onderzoek voor met name de levensmiddelensector. In mei 2000 is hij in dienst getreden bij de stichting COKZ, eerst als microbioloog, daarna als hoofd van de afdeling microbiologie en vanaf 2006 als hoofd/manager van het laboratorium van het COKZ. Na de fusie in 2007 tussen delen van het COKZ en het in Zutphen gevestigde toenmalige Melk Controle Station (MSC) is hij locatiemanager geweest van het laboratorium van Qlip in Leusden. In deze laatste 2 posities gaf hij leiding aan de microbiologische en chemische afdelingen, in totaal ca. 60 fte.

In april 2008 heeft hij het adviesbureau LabQuest opgericht en is daarin werkzaam als zelfstandig adviseur/consultant.

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Dick van den Berg ook actief op het gebied van normalisatie, zowel nationaal als internationaal.
  • Lid NEN normcommissie Microbiologie (commissie 370-009)
  • Voorzitter van de NEN werkgroep zuivelmicrobiologie (commissie 370 009 002)
  • Lid NEN normcommissie Melk en Zuivelproducten (commissie 370-005)
  • Lid van de ISO/IDF “Standing Committee on Harmonization of Microbiological Methods (SCHMM)”
  • Lid van de ISO/IDF “Standing Committee on Analytical Methods for Dairy Microorganisms (SCAMDM)”
  • Mede auteur en redactielid van "Microbiologie van voedingsmiddelen - Methoden, principes en criteria"

Language

Switch to english