LabQuest - advies, projecten en interim-management voor laboratoria

Projecten

Gerealiseerde projecten

LabQuest is actief vanaf april 2008 en heeft inmiddels de onderstaande projecten en activiteiten uitgevoerd. Daarnaast worden op deze plaats enkele projecten genoemd die door Dick van den Berg zijn uitgevoerd in dienst bij het COKZ of in het kader van normalisatie.

 • Diverse adviezen op gebied van:
  • validaties van methoden
  • efficiëntieverbetering QC laboratorium
  • kwaliteitssysteem ISO 17025 (incl. training op maat)
  • interne audits
 • Adviseur ISO 17025 bij de afdeling Kwaliteit van RIKILT (jan 2018 - heden)
 • Manager microbiologie a.i. bij "Laboratory & Quality services (LQS)" van Friesland Campina, lid MT (jan. t/m sept. 2017)
 • Projectmanager bij "Laboratory & Quality Services (LQS)" van Friesland Campina, m.n. gericht op de automatisering van kwalitatieve analyses (jan. t/m okt. 2016)
 • Adviseur ISO 17025 accreditatie Mead Johnson Nutrition Nijmegen. RvA accreditatie behaald (Q1 2017)
 • Procesbegeleider ISO17025 accreditatie Centraal QC Ausnutria Hyproca Analytics. RvA accreditatie behaald (Q1 2017)
 • Projectmanager "Centraal QC" bij Ausnutria Hyproca, gericht op het ontwikkelen van een Centraal QC laboratorium voor de Nederlanse vestigingen van het bedrijf (2014 - juni 2016)
 • Laboratorium Kwaliteits Manager a.i. bij Abbott Laboratories BV, waarin o.a. het optimaliseren van het door de RvA geaccrediteerde ISO17025 kwaliteitssysteem (2013-heden)
 • Hoofd Kwaliteit a.i. bij RIKILT, waarin o.a. de voorbereiding en begeleiding van de herbeoordeling door de RvA van het ISO17025 kwaliteitssysteem en de ISO17043 accreditatie t.b.v. de organisatie van rondzendonderzoek (nov. 2012 t/m maart 2013)
 • Diverse projecten bij "Laboratory & Quality Services (LQS)" van FrieslandCampina o.a. op het gebied van Microbiologie, kwaliteit, w.o. auditsystematiek en databeheer (2012 - maart 2014)
 • Afdelingshoofd Microbiologie a.i. bij "Laboratory & Quality Services (LQS)" van FrieslandCampina te Leeuwarden (2011 -2012)
 • Herinrichting van de organisatie structuur van de afdeling Microbiologie van het kwaliteitslab "Laboratory & Quality Services" van FrieslandCampina (2011) 
 • Groepshoofd Microbiologie a.i. bij CCL Nutricontrol te Veghel (2010)
 • Studie kennisinventarisatie in opdracht van DSM Food Specialties B.V. te Delft (2010)
 • Method Reviewer Microval (2009-2014)
 • Reorganisatie van het microbiologisch laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te Deventer (2008/2009)
 • Projectleider op het gebied van validaties en kwaliteitszaken binnen de cluster Authenticiteit en Identificatie (AI) van het RIKILT te Wageningen (2008 - 2010)
 • Training op het gebied van opzetten en organiseren van rondzendonderzoek t.b.v. borging kwaliteit boerderijmelk in Roemenië. Dit in het kader van de toetreding van Roemenië als nieuwe lidstaat van de EU.
 • Automatisering/mechanisering van de afdeling Microbiologie (COKZ)
 • Reorganisatie van het microbiologisch en chemisch laboratorium van het COKZ
 • Ontwikkeling van diverse methoden, w.o. methode voor detectie van Enterobacter sakazakii (ISO/TS 22694:2006) (ISO/IDF)

Adresgegevens


Adres:
Blankertseweg 8
4024 HZ
Eck en Wiel
Nederland
Email:
dickvdberg@labquest.nl
Tel:
+31 (0)6-223 490 95

Language

Switch to english